اگرعلارغم موفقیت در کار یا حرفه ی خود از روابط عاشقانهی مناسبی با نامزد و یا همسر خود برخوردار نیستید!     اگربه یک دور باطل دل بستن و از دست دادن دچار شده اید!     اگرهیچ مردی را مناسب دوست داشتن و دل بستن نمیبینید!  اگر نمی توانید توجه هیچ مردی را به خود جلب کرده وهیچ رابطه ای را به سرانجام ازدواج برسانید! اگر وارد هر رابطه ی عاطفی که می شوید سرخورده شده و بی مهری میبینید!به شما خواهرانه ودوستانه تو صیه می کنم که رمان   ""مهر بانو""اثر جدید مهرنوش صفایی را مطالعه بفرمایید0این کتاب که بر اساس آخرین تحقبقات علمی روانشناسی در باره ی مردان و آسیب شناسی رابطه نگاشته شده می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات شما باشد0این کتاب را در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران واقع در مصلی از غرفه ی اتتشارات نسل نو اندیش بخواهید0<23-13>